Chcę się rozwieść


Zanim wystąpisz z pozwem rozwodowym, dobrze przygotuj się do tego kroku. Pomyśl o swoim dotychczasowym życiu, o swoich dzieciach i przygotuj listę rzeczy, które chciałabyś/chciałbyś osiągnąć w toczącym się postępowaniu. Z mojego doświadczenia wynika, że przygotowania do rozwodu powinny przebiegać na trzech płaszczyznach: formalnej, emocjonalnej i prawnej, a złożenie pozwu do sądu nie powinno stanowić pierwszego kroku na drodze do rozwiązania małżeństwa, ale być ukoronowaniem procesu świadomych i mądrych przygotowań.

 

I. Przygotuj się od strony formalnej.

 

 1. Zrób porządek w dokumentach.

 

Sprawdź czy dokumenty dotyczące spraw finansowych są uporządkowane. Znajdź swoje zeznania podatkowe za ostatnie 5 lat i aktualną umowę o pracę (będzie to istotne jeżeli będziesz domagać się alimentów na siebie lub na dzieci). Znajdź odpis aktu małżeństwa i aktów urodzenia dzieci. Jeżeli posiadacie wspólny majątek znajdź umowy, akty notarialne nabycia nieruchomości, księgi wieczyste, ostatni wyciąg ze wspólnego rachunku bankowego. Jeżeli złożyłaś/złożyłeś już jakiś dokument do sądu, sprawdź czy masz kopię jego i wszystkich załączników.

 

 1. Zabezpiecz najważniejsze dokumenty.

 

Wszystkie dokumenty związane ze sprawą rozwodową trzymaj w jednym, bezpiecznym miejscu i upewnij się, że osoby niepowołane nie mają do nich dostępu.

 

 1. Prowadź dziennik wydatków.

 

Zapisuj swoje wydatki, w szczególności te związane z wychowaniem i utrzymaniem dzieci, załóż w tym celu specjalny dziennik.

 

 1. Zbieraj rachunki.

 

To bardzo ważne. Jeżeli płacisz za wizytę dziecka u dentysty, wyjazd wakacyjny, przedszkole, czy ubranka, za każdym razem bierz rachunek - przechowuj je wszystkie razem w odrębnej teczce razem z dokumentami rozwodowymi.

 

 1. Porozmawiaj z rodziną i znajomymi i dowiedz się kto byłby gotów zeznawać w postępowaniu sądowym w charakterze świadka.

 

Świadkami mogą zostać Twoi krewni, np. rodzeństwo lub rodzice. Nie możesz jednak wnosić o przesłuchanie swoich dzieci i wnuków, jeśli nie ukończyły lat 17, ani innych dzieci, jeśli nie ukończyły lat 13.

Świadków wskazujesz w pozwie, a powołuje ich sąd. Osoby wskazane przez Ciebie nie mogą zatem odmówić zeznań, grozi za to grzywna lub nawet areszt. Nie potrzebujesz mieć zgody osoby, która ma zeznawać jako świadek.

Świadkiem może zostać tylko osoba mająca zdolność do postrzegania i komunikowania oraz taka, której nie obowiązuje tajemnica państwowa czy służbowa.

Mediator nie może zeznawać co do faktów, o których dowiedział się w procesie mediacji między małżonkami. W każdej sprawie rozwodowej obowiązkowo przesłuchiwani są małżonkowie.

 

 1. Załóż rachunek bankowy na swoje nazwisko.

 

 1. Zabezpiecz się finansowo.

 

Ma to szczególne znaczenie jeżeli to na Twoim małżonku/ce spoczywał do tej pory ciężar utrzymania rodziny. Sąd może wprawdzie wydać tzw. postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia alimentacyjnego i nakazać Twojemu małżonkowi/ce co miesiąc wypłacać na rzecz dzieci określoną kwotę pieniędzy, ale wszystko to wymaga czasu, a kwoty zasądzane w ramach zabezpieczenia nie są znaczne. Dlatego warto pomyśleć o finansowym zabezpieczeniu swojego bytu w najbliższym czasie. Jeżeli masz pracę, nie rezygnuj z niej, jeżeli nie pracujesz warto pomyśleć o znalezieniu jakiejś pracy chociażby na pół etatu - pozwoli Ci to nie tylko zabezpieczyć się finansowo, ale poczujesz się znacznie bardziej samowystarczalnie i komfortowo.

 

 

II. Przygotuj się emocjonalnie.

 

 1. Zastanów się na czym Ci zależy i co chciałabyś/chciałbyś osiągnąć w toczącym się postępowaniu.

 

Musisz odpowiedzieć sobie na szereg pytań, m.in.: czy zależy Ci na rozwodzie z orzeczeniem o winie? Kto będzie sprawował opiekę nad dziećmi? Jak wyobrażasz sobie ich utrzymanie? Gdzie zamierzasz mieszkać po rozwodzie?

 

 1. Odłóż ważne życiowe decyzje.

 

Sprawa rozwodowa sama w sobie stanowi poważne obciążenie emocjonalne. Zastanów się czy jest to właściwy moment na kumulowanie ważnych decyzji w Twoim życiu, takich jak np. zmiana pracy, czy kupno mieszkania.

 

 1. Porozmawiaj ze swoimi dziećmi.

   

Rozmowa z dzieckiem powinna być przeprowadzana w obecności obojga rodziców, najlepiej jak najszybciej po podjęciu ostatecznej decyzji. Należy przeznaczyć na nią dużo czasu, zadbać o odpowiednie warunki tej rozmowy, np. wyłączyć telefony, by nic nie zakłócało tego spotkania.

Ważne, by się do tej rozmowy przygotować, omówić z partnerem jak będzie przebiegać, aby uniknąć kłócenia się w obecności dziecka, złego mówienia o sobie nawzajem.

W czasie rozmowy należy starać się opanować trudne emocje, nasza złość czy zdruzgotanie udzielą się dziecku, które doskonale odczytuje mowę ciała i nastroje rodziców. Umożliwiając dziecku obserwowanie rodziców spokojnie i zgodnie komunikujących się mimo rozwodu, wzmacniamy jego poczucie bezpieczeństwa.

Należy powiedzieć dziecku, że to rozstanie nie zmienia uczuć do niego, że nadal obydwoje rodzice bardzo je kochają.

Nie można wikłać dziecka w konflikty małżeńskie, czynić z niego mediatora, powiernika, szpiega, czy kozła ofiarnego.

 

 1. Zadbaj o siebie.

 

Całej sytuacji związanej z rozwodem towarzyszą często bardzo trudne emocje. Wizyta u psychoterapeuty, udział w grupie wsparcia dla osób w podobnej sytuacji życiowej, otoczenie się życzliwymi osobami pomoże Ci zredukować napięcie i stres towarzyszące temu trudnemu etapowi życia.

 

 

 1. Pozostań w kontakcie ze swoim małżonkiem.

 

Pamiętaj, że przez rozwód możesz rozwiązać swoje małżeństwo, ale rozwód nigdy nie sprawi, że staniecie się byłymi rodzicami. Obowiązki rodzicielskie nie wygasają wraz z rozwiązaniem małżeństwa i od tego w jakiej atmosferze będzie przebiegać sprawa rozwodowa może zależeć jakość Waszych przyszłych kontaktów na gruncie opieki i kontaktów z dziećmi. Dobry kontakt z małżonkiem pozwala też poczynić szereg uzgodnień jeszcze zanim sprawa trafi na salę rozpraw, co znacząco skróci postępowanie sądowe, zaoszczędzając Wam obydwojgu wiele nerwów i nieprzyjemności. Musisz jednak pamiętać, że sposób komunikacji jaki wypracowaliście w swoim małżeństwie i zachowania jakie prezentowaliście w najbardziej stresujących momentach jego trwania znajdą swoje odzwierciedlenie w tak stresującym momencie jakim jest sprawa rozwodowa.

 

III. Skontaktuj się z adwokatem.

 

Postępowanie sądowe w sprawie o rozwód budzi w większości ludzi obawę. Jest to naturalny lęk w zetknięciu z nieznanym. Dlatego warto mieć po swoje stronie osobę, której wiedza i kompetencje pomogą Ci przejść przez to trudne doświadczenie - osobę, która wyjaśni zawiłości przepisów prawnych, pomoże wybrać rozwiązanie adekwatne do Twojej sytuacji życiowej, a w razie potrzeby będzie reprezentować Cię na sali rozpraw i chronić przed podjęciem błędnych czynności procesowych.

 

Na spotkanie z adwokatem warto przynieść następujące dokumenty:

 

 1. odpis skrócony aktu małżeństwa oraz odpisy aktów urodzenia dzieci;

 2. zaświadczenie o dochodach, zeznania podatkowe za ostatnie dwa lata;

 3. dokumenty potwierdzające koszty utrzymania dziecka;

 4. listę osób, które byłyby gotowe zeznawać w charakterze świadka;

 5. inne dokumenty, które mogą okazać się przydatne w postępowaniu (np. dokumenty stanowiące dowód zdrady małżeńskiej).

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688