Spadki / Zachowek

Zdarzają się sytuacje, że spadkodawca pomija w testamencie najbliższą rodziną, zapisując cały swój majątek dalszym krewnym lub wręcz osobom trzecim. W takiej sytuacji członkom najbliższej rodziny przysługuje w stosunku do spadkobiercy roszczenie o wypłatę tzw. zachowku.

 

Kto jest uprawniony do zachowku?

 

Do żądania zachowku uprawnieni są zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy (gdyby nie było testamentu) byliby powołani do spadku z ustawy.

 

Uwaga! Zachowek nie należy się, jeżeli uprawniony otrzymał od spadkodawcy darowiznę, został powołany do spadku, albo otrzymał zapis testamentowy. Jeżeli jednak wartość powyższych przysporzeń jest niższa od wartości zachowku uprawnionemu przysługuje roszczenie o zapłatę sumy potrzebnej do uzupełnienia wartości zachowku.

 

Ile wynosi zachowek?

 

Zachowek stanowi połowę wartości udziału spadkowego, który przypadałby uprawnionemu przy dziedziczeniu ustawowym. Jeżeli jednak uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - ma prawo do dwóch trzecich wartości udziału.

 

Kiedy przedawnia się roszczenie o wypłatę zachowku?

 

Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów i poleceń przedawniają się z upływem lat trzech od ogłoszenia testamentu.

 

Czy można pozbawić uprawnionego prawa do zachowku?

 

Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku, jeżeli uprawniony do zachowku:

 

1. wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;

2. dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;

3. uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

 

Uwaga! Przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna wynikać z treści testamentu.

 

Warto pamiętać, że zstępni wydziedziczonego zstępnego są uprawnieni do zachowku, chociażby przeżył on spadkodawcę - przykładowo wydziedziczenie dziecka nie pozbawia prawa do zachowku wnuków.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688