W naszej Kancelarii wiemy jak delikatną materią są sprawy rodzinne, dlatego powierzając nam prowadzenie swojej sprawy możecie liczyć na wsparcie, zrozumienie i opiekę od pierwszego spotkania do ostatecznego zakończenia postępowania.

Prowadzimy postępowanie kompleksowo, od początku do końca tak, że w tych trudnych chwilach w Waszym życiu nie musicie koncentrować się na formalnościach, pilnowaniu terminów sądowych i zastanawianiu się czy wszystkiego dopilnowaliście. Jednocześnie na bieżąco informujemy Was o postępach w sprawie, dzięki czemu zachowujecie Państwo nad nią pełną kontrolę i macie stały dostęp do dotyczących jej dokumentów.

Zlecając nam swoją sprawę macie pewność, że osoba, której udzielacie pełnomocnictwa rzeczywiście jest tą, z która będziecie mieć stały kontakt w toku całego postępowania.

 

Oferujemy pomoc w następujących sprawach związanych z problematyką prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa spadkowego:

 

- sprawy o rozwód i separację;

- sprawy dotyczące pozbawienia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej;

- sprawy alimentacyjne;

- sprawy rozpatrywane przez sądy dla nieletnich;

- sprawy o kontakty z dziećmi;

- sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa;

- sprawy o przysposobienie (adopcję);

- sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie macierzyństwa

- sprawy o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego;

- podziały majątku;

- sprawy o stwierdzenie nabycia spadku;

- sprawy o dział spadku;

- sprawy o zachowek;

- sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego;

- sprawy o ubezwłasnowolnienie;

- sprawy o ustanowienie i zmianę opiekuna.Aktualności

Nowy artykuł w dziale "Podział majątku".

30 czerwca 2019
Informujemy, że w dziale "Podział majątku" został dodany nowy artykuł poświęcony kwestii tzw. rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków.

Nowy artykuł w dziale "Rozwód".

17 czerwca 2019
Informujemy, że w dziale "Rozwód" został dodany nowy artykuł poświęcony zawinionym przyczynom rozkładu pożycia małżeńskiego.

Nowy artykuł w dziale "Rozwód".

07 czerwca 2019
Informujemy, że w dziale "Rozwód" został dodany nowy artykuł poświęcony kwestii pierwszeństwa złożenia pozwu rozwodowego.

Nowy artykuł w dziale "Rozwód".

27 maja 2019
Informujemy, że w dziale "Rozwód" został dodany nowy artykuł poświęcony kwestii wyłączenia jawności rozpraw w sprawach rozwodowych.

Nowy artykuł w dziale "Ustalenie ojcostwa".

29 kwietnia 2019
Informujemy, że w dziale "Ustalenie ojcostwa" został dodany artykuł poświęcony kwestii ustalenia ojcostwa po śmierci ojca.
Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688