Alimenty / Zmiana wysokości alimentów

 

Wysokość alimentów uzależniona jest z jednej strony od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, z drugiej od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Dlatego w razie zmiany okoliczności zarówno uprawniony jak i zobowiązany mogą domagać się zmiany wysokości płaconych alimentów.

 

Możliwość zmiany wysokości zasądzonych alimentów ma istotne znaczenie, bowiem wysokość alimentów wobec dziecka ustalana jest jedynie w stosunku do jego aktualnych potrzeb i nie jest możliwe zasądzenie alimentów niejako "na przyszłość". W razie późniejszego wzrostu potrzeb dziecka związanych z dorastaniem, bądź zmianą cen alimenty mogą być zmienione. Natomiast w przypadku zmiany możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego (np. utraty pracy), może się on domagać zmniejszenia ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego.

 

Zmiana okoliczności może prowadzić do:

 

  1. uchylenia obowiązku alimentacyjnego, gdy uprawniony uzyska możliwość samodzielnego utrzymania się, bądź zobowiązany w skutek zdarzeń losowych utraci całkowicie możliwość osiągania jakichkolwiek dochodów;

  2. podwyższenia alimentów, gdy zwiększyły się usprawiedliwione potrzeby uprawnionego lub zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego;

  3. obniżenia alimentów, gdy zmniejszyły się usprawiedliwione potrzeby uprawnionego lub zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego.

 

Uwaga! Wysokość alimentów może ulegać zmianie w zależności od okoliczności.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688