Separacja / Skutki separacji

Na skutek orzeczenia separacji małżeństwo wprawdzie formalnie nadal trwa, jednak małżonkowie nie mają obowiązku wspólnego pożycia. W praktyce oznacza to tyle, że mogą oni prowadzić zupełnie odrębne życia, oddzielnie zamieszkiwać, prowadzić odrębne gospodarstwa domowe. Do najważniejszych praktycznych skutków separacji należy powstanie między małżonkami ustroju rozdzielności majątkowej. Polega on na tym, że każdy z małżonków zachowuje majątek nabyty po orzeczeniu separacji i zarządza nim samodzielnie. Sąd może także w wyroku orzekającym separację dokonać podziału majątku wspólnego - nabytego w trakcie trwania małżeństwa. Jeżeli któryś z małżonków zaciągnie zobowiązanie po orzeczeniu przez sąd separacji, będzie odpowiadał za swoje długi samodzielnie.

 

Najważniejsze skutki orzeczenia separacji to:

 

  • powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej

  • odsunięcie pozostającego w separacji małżonka od dziedziczenia ustawowego

  • wpisanie wzmianki o separacji do aktu małżeństwa

  • uchylenie domniemania, że dziecko urodzone przez żonę pozostającą w separacji jest dzieckiem męża

 

Orzekając separację sąd - tak samo jak przy rozwodzie - obowiązkowo reguluje takie kwestie jak:

 

  • ustalenie winy rozkładu pożycia

  • ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem stron

  • ustalenie wysokości świadczeń alimentacyjnych na rzecz wspólnych małoletnich dzieci

Podobnie jak przy rozwodzie, oprócz alimentów na dzieci, w określonych sytuacjach alimentów może domagać się jeden z małżonków także bezpośrednio na siebie.

 

Uwaga! Warto pamiętać, że w przypadku orzeczenia separacji małżonek nie ma możliwości, tak jak przy rozwodzie, powrotu do poprzedniego nazwiska, ani nie może zawrzeć nowego związku małżeńskiego.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688