Separacja / Jak znieść separację?

Bez względu na to czy separacja była orzeczona w drodze zgodnego wniosku małżonków, czy na drodze postępowania spornego, istnieje tylko jedna możliwość jej zniesienia.

 

Sąd orzeka o zniesieniu separacji tylko i wyłącznie na zgodny wniosek małżonków, po przeprowadzeniu w tym przedmiocie rozprawy z ich udziałem. Sąd nie bada przy tym czy pomiędzy małżonkami ustał stan zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, który był przyczyną orzeczenia separacji, a jedynie to czy zniesienie separacji stanowi ich zgodną wolę.

 

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zniesienia separacji ustają jej skutki. Warto jednak pamiętać, że postanowienie o zniesieniu separacji ma charakter konstytutywny, co oznacza, wywołuje skutki dopiero na przyszłość od chwili uprawomocnienia. Ustanie skutków separacji nie powoduje zatem traktowania czasu separacji jako "niebyłego".

 

Uwaga! Postanowienie o zniesieniu separacji ma charakter konstytutywny, co oznacza, wywołuje skutki dopiero na przyszłość od chwili uprawomocnienia. Ustanie skutków separacji nie powoduje zatem traktowania czasu separacji jako "niebyłego".

 

Od zasady, że zniesienie separacji powoduje ustanie wszystkich jej skutków z nią związanych istnieją dwa istotne wyjątki:

 

  1. znosząc separację sąd z urzędu rozstrzygnie w przedmiocie władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem;

  2. na wniosek małżonków sąd może orzec o utrzymaniu rodzielności majątkowej, która powstała na skutek orzeczenia separacji.

 

O zniesieniu separacji wpisuje się stosowną wzmiankę do aktu małżeństwa.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688