Rozwód / Rozwód z cudzoziemcem

W dzisiejszych czasach związki małżeńskie z obywatelami innych państw przestały być czymś egzotycznym. W przypadku rozstania często pojawia się zatem pytanie, kiedy i w jakiej sytuacji sąd polski będzie mógł zająć się sprawą rozwodu z obcokrajowcem.

 

Zasadą jest, że sprawę można wytoczyć przed sąd polski jeżeli pozwany ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu albo siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Oprócz tego w sprawach małżeńskich oraz sprawach dotyczących małżeńskich stosunków majątkowych sądy polskie mogą orzekać także wtedy, gdy:

 

1)   oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej;

 

2)   małżonek będący powodem ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej;

 

3)   małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej;

 

4)   oboje małżonkowie są obywatelami polskimi.

 

Uwaga! Jeżeli oboje małżonkowie są obywatelami polskimi oraz mają miejsce zamieszkania i miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej sąd polski jest wyłącznie właściwy, tj. nie można wystąpić o orzeczenie rozwodu za granicą.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688