Rozwód / Nazwisko po rozwodzie

 

Rozwód nie oznacza automatycznego powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. Aby powrócić do dawnego nazwiska trzeba dopełnić określonych formalności.

 

W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, osoba zainteresowana powinna zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa i złożyć oświadczenie przed kierownikiem USC o zamiarze powrotu do poprzednio noszonego nazwiska.

 

Jest to jedyna możliwość powrotu do uprzednio noszonego nazwiska, bowiem Sąd nie ma możliwości zamieszczenia takiego orzeczenia w wyroku rozwodowym. Oświadczenie takie można złożyć za to przed dowolnym urzędem stanu cywilnego w RP oraz przed polskim konsulem, bez względu na miejsce zamieszkania małżonka, czy miejsce zawarcia małżeństwa. Bardzo ważne jest dochowanie przewidzianego w przepisie trzymiesięcznego terminu - jego przekroczenie uniemożliwia powrót do nazwiska we wskazanym trybie.

 

Należy zaznaczyć, że przepis przewiduje powrót do nazwiska noszonego bezpośrednio przed zawarciem małżeństwa, a nie do nazwiska rodowego, zatem jeżeli żona przed zawarciem drugiego małżeństwa nosiła nazwisko z pierwszego małżeństwa, to może powrócić jedynie do nazwiska z pierwszego małżeństwa, a nie do nazwiska panieńskiego.

 

Uwaga! Były mąż nie może domagać się odebrania swojej byłej żonie prawa do nazwiska nabytego przez małżeństwo, bowiem przepisy KRO takiej możliwości nie przewidują.

 

Wymagane dokumenty do przedstawienia w USC:

  1. Wniosek.

  2. Pisemne oświadczenie rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 

  3. Dokumenty do wglądu:

    • Sentencja wyroku rozwodowego sądu bądź odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie

    • Dokument stwierdzający tożsamość

     4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej


 

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688