Rozwód / Kiedy sąd nie da rozwodu

 

Bywają sytuacje, kiedy pomimo trwałego i zupełnego rozkładu pożycia między małżonkami Sąd nie może orzec rozwodu. Sytuacja taka ma miejsce kiedy zaistnieją tzw. negatywne przesłanki rozwodu.

Przesłankami tymi są:

I. Dobro wspólnych małoletnich dzieci stron.

II. Zasady współżycia społecznego.

III. Żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładowi pożycia.

 

I. Przesłanka dobra wspólnych małoletnich dzieci stron

 

Sąd pomimo trwałego i zupełnego rozkładu pożycia między małżonkami nie orzeknie rozwodu jeżeli w jego następstwie miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci stron. Sąd dokonując oceny tej przesłanki porównuje sytuację dziecka przed rozwodem z hipotetyczną sytuacją dziecka po rozwiązaniu związku. Rozwód nie zostanie orzeczony jeżeli w jego następstwie gwarancja prawidłowego rozwoju dziecka będzie mniejsza niż w przypadku utrzymania małżeństwa.

 

Uwaga! Przepis mówi o jedynie o wspólnych małoletnich dzieciach, dlatego wskazana przesłanka nie dotyczy:

1. Dzieci pełnoletnich.

2. Dzieci tylko jednego z małżonków.

3. Dzieci pozostających pod faktyczną opieką, które nie są jednak dziećmi jednego z małżonków.

 

II. Przesłanka zasad współżycia społecznego

 

Przesłanka ta ma charakter bardzo ogólny i ocenny. Oceniając ją sąd bierze pod uwagę m. in. takie elementy jak czas trwania małżeństwa, wiek małżonków, stan zdrowia, czy zdolność do zaspokajania potrzeb życiowych. Ocena wypadnie negatywnie jeżeli orzeczenie rozwodu w powszechnym odczuciu byłoby niesprawiedliwe i krzywdzące dla jednego z małżonków. Przykładowo można wskazać jedno z orzeczeń Sądu Najwyższego, w którym stwierdzono, że niezgodne z zasadami moralności byłoby orzeczenie rozwodu z nieuleczalnie chorą małżonką, po 30 latach pożycia małżeńskiego, w sytuacji kiedy stan małżonki wymaga przyczynienia się ze strony współmałżonka do ulżenia w miarę możliwości jej losowi (orzeczenie SN C 1283/52).

 

III. Żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładowi pożycia

 

Sąd nie orzeknie rozwodu jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia małżeńskiego. Od zasady tej istnieją jednak dwa istotne wyjątki:

 

I. Gdy niewinny małżonek wyrazi zgodę na rozwód.

II. Gdy odmowa rozwodu w okolicznościach danej sprawy jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688