Rozwód / Prawo do korzystania z mieszkania małżonka

Przy okazji spraw rozwodowych często dochodzi do sytuacji, w których małżonek będący jedynym właścicielem nieruchomości nakazuje drugiemu małżonkowi jej opuszczenie. O tym, czy ma prawo to zrobić, a w jakiej sytuacji takie uprawnienie mu nie przysługuje w dalszej części artykułu.


 

Zgodnie z art. 28(1) k.r.o. jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego.


 

Zatem małżonkowi przysługuje prawo do mieszkania współmałżonka w następujących sytuacjach:

  1. jego współmałżonkowi przysługuje prawo do mieszkania, a jemu ono nie przysługuje;

  2. korzystanie z mieszkania, do którego prawo ma współmałżonek, jest konieczne w celu zaspokajania potrzeb rodziny.Co zrobić jeżeli współmałżonek jest jedynie najemcą mieszkania, albo należy ono do jego rodziców?


 

Prawo przysługujące współmałżonkowi do mieszkania nie musi być prawem własności, równie dobrze może on być jego najemcą, albo władać nim na zasadzie użyczenia, istotne jest to, że jak długo małżonek dysponuje tytułem do korzystania z mieszkania, może z niego korzystać również drugi z małżonków w celu zaspokojenia potrzeb rodziny.Czy to, że pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa ma wpływ na prawo korzystania mieszkania małżonka?


 

Nie – jak już wskazywałem wyżej prawo do korzystania z mieszkania małżonka jest niezależne od prawa własności i ew. rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami nie wpływa na uprawnienia wynikające z cytowanego przepisu.Czy prawo do korzystania z mieszkania małżonka trwa pomimo rozwiązania małżeństwa?Nie – uprawnienie to jest ściśle związane z istnieniem rodziny i małżonek korzystający z prawa podmiotowego w oparciu o art. 28 1 k.r.o. traci to uprawnienie, jeżeli ustanie stosunek małżeństwa m.in. na skutek rozwiązania małżeństwa przez rozwód.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688