Rozwód / Zawinione przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego

W swojej pracy często spotykam się z pytaniami o to co może być uznane za zawinioną przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego. Odpowiedź na tak zadane pytanie nigdy nie jest prosta, można wręcz powiedzieć, że ile jest spraw rozwodowych, tyle jest przyczyn rozkładu pożycia. W oparciu o swoje doświadczenie oraz orzecznictwo sądowe, mogę się jednak pokusić o ujęcie przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego w pewne typowe, powtarzające się grupy.

 

Na wstępie warto też zaznaczyć, że bez względu na to jak będziemy ujmować zawinione przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego, każdorazowo będą się one sprowadzały do umyślnego sprzeniewierzenia się podstawowym obowiązkom małżeńskim, tj.:

 

 1. wspólnego pożycia;

 2. wzajemnej pomocy;

 3. wierności;

 4. współdziałania dla dobra rodziny, którą małżonkowie przez swój związek założyli.

 

Jak wynika z mojego doświadczenia do najpowszechniejszych przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego należą:


 1. Zdrada małżeńska.

 

To zdecydowanie jedna z najpowszechniejszych zawinionych przyczyn rozwodu. Zgodnie z orzecznictwem sądowym nawet fakt jednorazowej zdrady może być uznany za zawinioną przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego.


 1. Agresja względem współmałżonka.

 

Zachowanie jednego z małżonków nacechowane agresją, naruszanie nietykalności cielesnej, albo znieważanie współmałżonka stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków małżeńskich i traktowane jest jako zawiniona przyczyna rozkładu pożycia małżeńskiego.


 1. Nieróbstwo.

 

Zachowanie małżonka, który będąc zdolny do pracy, bez usprawiedlionych przyczyn nie pracuje wcale, albo w stopniu niedostatecznym, może być uznane za ważny i zawiniony powód rozkładu pożycia małżeńskiego.


 1. Opuszczenie małżonka.

 

To częsta zawiniona przyczyna rozkłądu pożycia małżeńskiego. Trzeba jednak do niej każdorazowo podchodzić z dużą ostrożnością, bowiem wyprowadzka ze wspólnego domu często stanowi nie przyczynę, a konsekwencję rozkładu pożycia małżeńskiego, który dokonał się znacznie wcześniej.


 1. Nielojalność wobec małżonka.

 

Brak lojalności wobec małżonka może być uznany za zawinioną przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego.


 1. Relacje z rodziną współmałżonka.

 

Zgodnie z dorobkiem orzecznictwa niewłaściwe zachowanie jednego z małżonków, wobec członków rodziny drugiego małżonka, wyrażające się w agresji, albo zniewagach jest uznawane za zawinioną i istotną przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego.


 1. Nałogowe pijaństwo.


Alkoholizm jest chorobą, jednak niedokładanie starań w walce z chorobą alkoholową, a tym bardziej inne często związane z nią zachowania takie, jak agresja, nieprzyczynianie się do utrzymania rodziny, albo trwonienie majątku są często uznawane za zawinione przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego.


 1. Odmowa współżycia fizycznego.

 

Całkowita odmowa współżycia fizycznego może być uznana za zawinioną przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688