Rozwód / Skutki niestawiennictwa pozwanego na rozprawie rozwodowej

Skutki niestawiennictwa pozwanego na rozprawie rozwodowej


W swojej praktyce bardzo często spotykam się z pytaniem co się stanie jeżeli Pozwany/a nie przyjdzie na rozprawę rozwodową – czy sąd może wówczas wydać wyrok, a może rozprawę odroczy? Odpowiedź jak zwykle uzależniona jest od kilku czynników.

 

Skutki niestawiennictwa strony pozwanej na rozprawie należy rozpatrywać w kilku wariantach, w zależności od tego, czy strona pozwana została prawidłowo poinformowana o rozprawie oraz czy zajęła wcześniej jakieś stanowisko na piśmie.


  1. Wariant pierwszy: pozwany został prawidłowo powiadomiony o rozprawie (w aktach znajduje się potwierdzenie odbioru wezwania), ale nie stawił się i nie zajął wcześniej żadnego stanowiska na piśmie.


W takie sytuacji sąd może wydać tzw. wyrok zaoczny. Zgodnie z art. 339.§ 1. kpc „jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny ". Więcej na temat wyroków zaocznych w sprawach o rozwód w artykule: "wyrok zaoczny w sprawach o rozwód".

 

  1. Wariant drugi: pozwany został prawidłowo powiadomiony o rozprawie (w aktach znajduje się potwierdzenie odbioru wezwania), ale zajął wcześniej stanowisko na piśmie.

 

W przedstawionej sytuacji sąd nie może wydać wyroku zaocznego, powinien też wziąć pod uwagę zawarte w odpowiedzi na pozew twierdzenia i wnioski dowodowe. Niestawiennictwo Pozwanego nie wstrzymuje jednak możliwości przerpowadzenia rozprawy – Pozwany prawidłowo wezwany nie stawia się niejako na własną odpowiedzialność, nie będzie zadawać pytań świadkom, a sąd pominie jego zeznania.


  1. Wariant trzeci: pozwany został prawidłowo powiadomiony, ale nie stawił się przesyłając wniosek o odroczenie rozprawy.


W takiej sytuacji odroczenie często zależy od uznania sądu – warto pamiętać, że jeżeli przyczyną niestawiennictwa jest choroba, osoba powinna co do zasady przedstawić zwolnienie poświadczone przez lekarza sądowego.

 

Uwaga! Zgodnie z art. 429 kpc Jeżeli strona wezwana do osobistego stawiennictwa nie stawi się bez usprawiedliwionych powodów na posiedzenie, sąd może skazać ją na grzywnę według przepisów o karach za niestawiennictwo świadka, nie może jednak nakazać przymusowego sprowadzenia jej do sądu.


  1. Wariant czwarty: pozwany nie stawił się, a w aktach brak jest dowodu doręczenia do niego wezwania.

 

W takiej sytuacji sąd na pewno odroczy rozprawę.

 

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688