Rozwód / Czy w sprawie o rozwód dopuszczalna jest kasacja?

Czy w sprawie o rozwód dopuszczalna jest skarga kasacyjna?

 

Skarga kasacyjna (potocznie kasacja) to nadzwyczajny środek zaskarżenia prawomocnych orzeczeń (wyroków i postanowień), który jest kierowany do Sądu Najwyższego. Skargą kasacyjną zaskarżane są orzeczenia prawomocne, tj. takie od których nie przysługuje już żaden "zwyczajny" środek zażalenia taki jak zażalenie albo apelacja.

 

Niestety skarga kasacyjna jako środek nadzwyczajny nie przysługuje od wszystkich kategorii orzeczeń i sprawy rozwodowe należą do tej kategorii, które nie są skargą kasacyjną objęte. Wynika to z treści art. 398 (2) kodeksu postępowania cywilnego zgodnie, z którym skarga kasacyjna jest niedopuszczalna m. in. w sprawach:

 

  1. o rozwód,

  2. o separację,

  3. o alimenty.

 

 

Uwaga! W sprawach o rozwód, separację i alimenty skarga kasacyjna jest niedopuszczalna.

 

Jeżeli nie skarga kasacyjna, to co?

 

Na szczęście skarga kasacyjna nie jest jedynym przysługującym stronie postępowania cywilnego środkiem zaskarżenia niekorzystnego dla niej prawomocnego rozstrzygnięcia. Środkiem takim jest też np. skarga o wznowienie postępowania (399 – 416 (1) kpc). Warto jednak pamiętać, że skarga ta nie przysługuje jeżeli choćby jedna ze stron po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego zawarła nowy związek małżeńśki.

 

Uwaga! Zgodnie z art. 400 kpc niedopuszczalna jest skarga o wznowienie od wyroku orzekającego unieważnienie małżeńśtwa lub rozwód albo ustalającego nieistnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron po jego uprawomocnieniu się zawarła nowy związek małżeńśki.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688