Rozwód / Kiedy warto domagać się rozwodu z orzeczeniem o winie?

Orzekanie o winie często wiąże się ze znacznym wydłużeniem czasu postępowaniu, przywoływaniem przykrych zdarzeń i sytuacji z przeszłości, angażowaniem w postępowanie rodziny i znajomych. W swojej pracy bardzo często spotykam się zatem z pytaniem, kiedy tak naprawdę warto domagać się orzeczenia winy?

 

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy zdać sobie sprawę na co tak naprawdę wpływa orzeczenie o winie – a są to kwestie związane z wysokością świadczeń alimentacyjnych jakie po rozwodzie zobowiązani będą sobie świadczyć sami małżonkowie.

 

Mianowicie zgodnie z art. 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 

1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

 

2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

 

3. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

 

Uwaga! Orzeczenie o winie rozkładu pożycia nie ma wpływu na alimenty na rzecz małoletnich dzieci.

 

Zatem odkładając na bok wymiar moralny orzeczenia o winie rozkładu pożycia i kierując się czystym pragmatyzmem, domaganie się orzeczenia winy ma sens w dwóch sytuacjach:

 

1. W przypadku istnienia dużej dysproporcji w dochodach i majątku stron na niekorzyść małżonka niewinnego, bądź zasadnego oczekiwania, że do takiej dysproporcji dojdzie w przyszłości.

 

2. W przypadku, kiedy spodziewamy się, że małżonek, który zawinił rozkładowi pożycia popadnie w dającej się przewidzieć przyszłości w niedostatek.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688