Kuratorzy sądowi

Jeżeli jesteśmy stroną postępowania przed sądem rodzinnym, prędzej czy później możemy zetknąć się z instytucją kuratora sądowego. Można powiedzieć, że kuratorzy sądowi stanowią w takich postępowaniach "oczy i uszy" sądu, przeprowadzają wywiady w miejscu zamieszkania stron, a sędziowie liczą się z wnioskami końcowymi zawartymi w treści wywiadów. W sprawach opiekuńczych wszczynanych z urzędu oraz w sprawach nieletnich często właśnie od pozytywnego wywiadu kuratora uzależnione jest to czy sąd w ogóle będzie podejmował postępowanie.


Czym zajmują się kuratorzy sądowi?

 

Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu. Jako przykład można wskazać nadzory kuratorów w orzekane w sprawach rodzinnych, czy w sprawach nieletnich oraz sporządzanie wywiadów na potrzeby toczących się postępowań.

 

Jakich wyróżniamy kuratorów sądowych?

 

Wyróżniamy dwa rodzaje kuratorów sądowych – zawodowych kuratorów sądowych oraz społecznych kuratorów sądowych. Dodatkowo wskazać należy, że  kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.

 

Gdzie kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania?

 

Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688