Kuratorzy sądowi / Skarga na kuratora sądowego

Zdarza się, że pod adresem kuratora sądowego wykonującego czynności, strony zgłaszają zastrzeżenia. Warto wówczas pamiętać, że kurator tak jak każdy organ sądowy podlega przepisom prawa i możliwe jest złożenie skargi na jego zachowanie, a w szczególnych wypadkach złożenie wniosku o jego wyłączenie z postępowania.


 

I. Odpowiedzialność kuratora zawodowego.


 

Czy na kuratora sądowego można złożyć skargę?

 

Tak skargę taką należy złożyć do kuratora okręgowego sprawującego nad danym kuratorem nadzór.

 

Jaką odpowiedzialność ponoszą kuratorzy zawodowi?

 

Kuratorzy zawodowi ponoszą odpowiedzialność porządkową albo dyscyplinarną za naruszenie obowiązków kuratora.


 

Jakie kary grożą kuratorom sądowym za naruszenie ich obowiązków?

 

Karę porządkową za przewinienie mniejszej wagi stanowi upomnienie. Karami dyscyplinarnymi zaś są:

  1. nagana;

  2.  nagana z ostrzeżeniem;

  3.  nagana z pozbawieniem możliwości uzyskania wyższego stopnia służbowego przez okres 2 lat;

  4.  usunięcie z zajmowanego stanowiska;

  5. wydalenie ze służby kuratorskiej.


II. Odpowiedzialność kuratorów społecznych.


Co zrobić, gdy kurator społeczny niewłaściwie wykonuje swoje obowiązki?

 

Jeżeli kurator społeczny źle wypełnia swoje obowiązki, wówczas należy się zwrócić do kuratora zawodowego, pod którego kierunkiem kurator ten pracuje. Można także zwrócić się do kierownika zespołu, w którym dany kurator wykonuje swoje czynności.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688