Kuratorzy sądowi / Kuratorzy społeczni

 

Kto może zostać kuratorem społecznym?


Kuratorem społecznym może być ten kto:

  1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

  2. jest nieskazitelnego charakteru;

  3. jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego;

  4. posiada co najmniej wykształcenie średnie i doświadczenie w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej;

  5. złożył informację z Krajowego Rejestru Karnego, która jego dotyczy.

 

Jaki jest zakres zadań kuratorów społecznych?

 

Zakres zadań kuratora społecznego określa kierownik zespołu w porozumieniu z wyznaczonym kuratorem zawodowym, pod którego kierunkiem kurator społeczny ma pracować. Wskazać także należy, iż liczba dozorów lub nadzorów sprawowanych przez kuratora społecznego nie powinna przekraczać 10.

 

Odpowiedzialność kuratorów społecznych – co zrobić, gdy źle wykonują czynności?

 

Jeżeli kurator społeczny źle wypełnia swoje obowiązki, wówczas należy się zwrócić do kuratora zawodowego, pod którego kierunkiem kurator ten pracuje. Można także zwrócić się do kierownika zespołu, w którym dany kurator wykonuje swoje czynności.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688