Ubezwłasnowolnienie / Zmiana opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej

Zgodnie z art. 175 i 145 kro nad osobą ubezwłasnowolnioną ustanawia się opiekę. W szczególnych sytuacjach, opiekun może domagać się zwolnienia z tego obowiązku, możliwe jest także zwolnienie z obowiązków opiekuna przez sąd nawet bez jego zgody.

 

Zgodnie z art. 169 par. 1 kro z ważnych powodów sąd opiekuńczy może na żądanie opiekuna zwolnić go z opieki. Zgodnie z brzmieniem przepisu Sąd nie jest zobligowany do zwolnienia opiekuna na jego wniosek – każdorazowo musi rozważyć, czy zachodzą ku temu ważne powody.

 

Sąd opiekuńczy może także zwolnić opiekuna z własnej inicjatywy – dzieje się tak w dwóch sytuacjach:

 

 

  1. jeżeli z powodu przeszkód faktycznych lub prawnych opiekun jest niezdolny do sprawowania opieki;

  2. jeżeli opiekun dopuszcza się czynów lub zaniedbań, które naruszają dobro pozostającego pod opieką.

 

 

Uwaga! Jeżeli sąd opiekuńczy nie postanowił inaczej, opiekun obowiązany jest prowadzić nadal pilne sprawy związane z opieką aż do czasu jej objęcia przez nowego opiekuna.

 

W razie zwolnienia opiekuna lub ustania opieki opiekun obowiązany jest złożyć w ciągu trzech miesięcy rachunek końcowy z zarządu majątkiem.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688