Ubezwłasnowolnienie / Kogo można ubezwłasnowolnić?

 

Ubezwłasnowolnić co do zasady można tylko taką osobę, która utraciła możność kierowania swoim, postępowaniem. Przesłanki ubezwłasnowolnienia różnią się w zależności od tego czy mamy do czynienia z ubezwłasnowolnieniem całkowitym czy częściowym.

 

Osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. Ubezwłasnowolniona częściowo może zostać osoba pełnoletnia z powodu choroby psychicznej lub innych psychicznych zaburzeń (szczególnie narkomanii i pijaństwa), albo niedorozwoju umysłowego, jeżeli potrzebuje pomocy przy prowadzeniu jej spraw, ale jej stan nie uzasadnia całkowitego ubezwłasnowolnienia.   

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688