Ubezwłasnowolnienie / Odpowiedzialność za złożenie wniosku o ubezwłasnowolnienie w złej wierze

 

Z założenia ubezwłasnowolnienie powinno następować w interesie osoby ubezwłasnowolnionej i dla jej dobra. W praktyce zdarza się, że wniosek jest złożony w złych intencjach – przykładowo aby doprowadzić da zawieszenie innego toczącego się postępowania cywilnego, albo aby doprowadzić do przejęcia zarządu majątkiem. W swojej praktyce często spotykam się zatem z pytaniem, co grozi nieuczciwemu wnioskodawcy?


Co grozi za złożenie wniosku o ubezwłasnowolnienie w złej wierze?

 

Zgodnie z § 4 art. 545 kodeksu postępowania cywilnego "Kto zgłosił wniosek o ubezwłasnowolnienie w złej wierze lub lekkomyślnie, podlega karze grzywny".

 

Jakiej wysokości grzywna grozi za złożenie wniosku o ubezwłasnowolnienie w złej wierze?

 

Odpowiedź na to pytanie daje art. 163 kpc, zgodnie z którym "Jeżeli kodeks przewiduje grzywnę bez określenia jej wysokości, grzywnę wymierza się w kwocie do trzech tysięcy złotych. Grzywny ściąga się w drodze egzekucji sądowej na rzecz Skarbu Państwa".

 

Uwaga! Niezależnie od powyższych przepisów Sąd może nakazać wnioskodawcy, którego wniosek o ubezwłasnowolnienie został oddalony, zwrot kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego poniesionych przez pozostałych uczestników postępowania.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688