Uprowadzenie dziecka za granicę / Czy w sprawie o wydanie dziecka za granicę sąd powinien wysłuchać dziecko?

Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego (Art. 216(1) k.p.c.) Sąd w sprawach dotyczących osoby małoletniego dziecka wysłucha je, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. Sąd powinien też stosownie do okoliczności, rozwoju umysłowego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości dziecka uwzględnić jego zdanie i rozsądne życzenia. Natomiast zgodnie z art. 576. § 2.  kpc Sąd w sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka wysłucha je, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala, uwzględniając w miarę możliwości jego rozsądne życzenia. Wysłuchanie odbywa się poza salą posiedzeń sądowych.

 

Czy opinia z RODK wyłącza możliwość wysłuchania dziecka przez sąd?


Nie - mając na względzie powołaną wyżej treść art. 216 kpc, art. 576 par. 2 w związku z art. 573 par. 2 k.p.c. oraz art. 12 Konwencji o prawach dziecka, należy przyjąć, że obowiązkiem sądu, w każdej sprawie dotyczącej dziecka, jest wysłuchanie dziecka, którego stan rozwoju psycho-fizycznego na to pozwala. Sporządzenie opinii przez RODK (Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno Konsultacyjny) nie wyklucza zatem możliwości wysłuchania dziecka przez sędziego.

 

Gdzie odbywa się wysłuchanie dziecka?


Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego wysłuchanie odbywa się poza salą posiedzeń sądowych. Najczęściej jest to po prostu gabinet sędziego, chociaż może (właściwie powinno) to być również specjalne pomieszczenie przeznaczone i przystosowane do przesłuchań dzieci - pomieszczenia takie stworzone zostały na potrzeby przesłuchań dzieci w sprawach karnych i noszą nazwę "niebieskich pokoi".

 

Co to jest niebieski pokój?


Niebieski pokój to specjalne pomieszczenie przeznaczone i przystosowane do przesłuchań dzieci "Niebieski pokoje" zostały utworzone na potrzeby postępowań karnych, jednak coraz częściej postuluje się aby przesłuchiwać tam dzieci w ramach toczących się postępowań cywilnych. "Niebieski Pokój" najczęściej zlokalizowany jest poza budynkiem sądu, znajdują się w nim zabawki, kredki, maskotki, tak aby zminimalizować stres wiążący się z przesłuchaniem. Pomieszczenie dodatkowo wyposażone jest w lustro weneckie oraz sprzęt do nagrywania.

 

Czy mam prawo wziąć udział w wysłuchaniu dziecka?


Tak - o terminie i miejscu wysłuchania dziecka sąd powinien zawiadomić strony postępowania oraz ich pełnomocników i mają oni prawo być obecni podczas wysłuchania.

 

 

 

 

 

 

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688