Adopcja (przysposobienie) / Wykaz ośrodków adopcyjnych na terenie województwa mazowieckiego

 

Ośrodki publiczne

 

1. Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny

w Warszawie

Ul. Nowogrodzka 75

02-018 Warszawa

Tel. 22/621 10 75 i 22/622 03 70

 

Uwaga! Ośrodek prowadzi także adopcje zagraniczne.

 

2. Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny

w Warszawie Oddział Zamiejscowy w

Ciechanowie

Ul. Orylska 9

06-400 Ciechanów

Tel/fax. 23/673 56 09

 

3. Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny

w Warszawie Oddział Zamiejscowy w

Ostrołęce

Ul. Spokojna 16

07-410 Ostrołęka

Tel/fax. 29/717 03 04

 

4. Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny

w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Radomiu

ul. Kołłątaja 19

26-600 Radom

Tel/fax. 48/331 11 50

 

5. Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny

w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Siedlcach

Ul. Dzieci Zamojszczyzny 29/33

08-110 Siedlce

Tel.25/644 06 30

 

Ośrodki niepubliczne.

 

1.Krajowy Ośrodek Adopcyjny

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Ul. Krakowskie Przedmieście 6

00-325 Warszawa

Tel/fax.22/425 46 77;22/425 4688

 

Uwaga! Ośrodek prowadzi także adopcje zagraniczne.

 

2. Ośrodek Adopcyjny

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Ul. Szpitalna 5/6

00-031 Warszawa

Tel/fax.22/826 22 15;22/827 5023

 

3. Katolicki Ośrodek Adopcyjny

Diecezji Warszawsko-Praskiej

Ul. Grochowska 194/196

04-357 Warszawa

Tel/fax. 22/618 92 45

 

Uwaga! Ośrodek prowadzi także adopcje zagraniczne.

 

4. Katolicki Ośrodek Adopcyjny

przy Caritas Diecezji Radomskiej

Ul. Kościelna 5

26-600 Radom

Tel/fax. 48/385 15 34

 

Przedstawione wyżej dane proszę traktować jedynie orientacyjnie. Pełen wykaz ośrodków adopcyjnych na terenie danego województwa każdorazowo publikowany jest przez marszałka województwa w biuletynie informacyjnym województwa.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688