Adopcja (przysposobienie) / Jakie prawa mają biologiczni rodzice adoptowanego dziecka?

 

W następstwie adopcji władza rodzicielska rodziców biologicznych ustaje. Utrata władzy rodzicielskiej przez rodziców biologicznych ma charakter ostateczny i nie zostaje ona przywrócona nawet w przypadku śmierci przysposabiającego. Wraz z wygaśnięciem władzy rodzicielskiem wygasają wszystkie wiążące się z nią uprawnienia rodziców biologicznych wobec dziecka.

 

Jedyny wyjątek stanowi prawo do kontaktów z dzieckiem - prawo to jest niezależne od władzy rodzicielskiej, zatem nawet po wygaśnięciu władzy rodzicielskiej mają oni prawo domagać się osobistej styczności z dzieckiem. W takiej sytuacji warto pamiętać, że przesłanką pozbawienia rodziców biologicznych  prawa styczności z dzieckiem może być jedynie poważne zagrożenie dobra dziecka (patrz: artykuł poświęcony zakazowi kontaktów). Przykładowo można wskazać, że jeżeli adoptowane dziecko uważa się z dziecko osoby, która je adoptowała, albo jeżeli rodzice biologiczni zostali pozbawienia władzy rodzicielskiej w następstwie znęcania się nad dzieckiem, to należy przyjąć że dobro dziecka przemawia za pozbawieniem ich prawa styczności z adoptowanym dzieckiem.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688