Adopcja (przysposobienie) / Jakie nazwisko nosi dziecko po adopcji?

 

Zgodnie z art. 122 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przysposobiony otrzymuje nazwisko przysposabiającego, a jeżeli został przysposobiony przez małżonków wspólnie - nazwisko, które noszą albo nosiłyby dzieci zrodzone z tego małżeństwa.

 

Na żądanie osoby, która ma być przysposobiona i za zgodą przysposabiającego sąd w postanowieniu o przysposobieniu postanawia, że dziecko będzie nosić nazwisko złożone z jego dotychczasowego nazwiska i nazwiska przysposabiającego.

 

Uwaga! Żądania podwójnego nazwiska nie można zgłosić jeżeli mamy do czynienia z przysposobieniem całkowitym - wówczas sporządzany jest nowy akt urodzenia, do którego przysposabiający wpisywani są jako rodzice dziecka.

 

Przedstawione wyżej skutki przysposobienia co do nazwiska dziecka powstają bez względu na to z jakim rodzajem przysposobienia mamy do czynienia.

 

Warto wiedzieć! Na wniosek osoby przysposabiającej sąd może w postanowieniu o przysposobieniu zmienić imię dziecka. Wniosek taki sąd uwzględni, jeżeli uzna, że przemawia za tym dobro dziecka. Do zmiany imienia dziecka, które ukończyło lat 13 konieczna jest jego zgoda.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688