Adopcja (przysposobienie) / Kogo można adoptować?

 

Sąd może orzec o przysposobieniu (adopcji) wyłącznie osoby małoletniej. Wymóg ten powinien być spełniony w dniu złożenia wniosku o przysposobienie, natomiast postępowanie sądowe może zakończyć się już po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności.

 

Do przysposobienia potrzebna jest zgoda dziecka, które ukończyło lat 13. Jeżeli dziecko nie ukończyło 13 lat, sąd przed wydaniem postanowienia o przysposobieniu powinien je wysłuchać, jeżeli jest ono w stanie pojąć znaczenie przysposobienia.

 

Istnieją sytuacje wyjątkowe, w których może być orzeczone przysposobienie bez zgody przysposabianego lub bez jego wysłuchania. Ma to miejsce wówczas gdy przysposabiany nie jest zdolny do wyrażania zgody lub jeżeli z oceny stosunku między przysposabiającym a przysposabianym wynika, że uważa się on za dziecko przysposabiającego, a żądanie zgody lub wysłuchanie byłoby sprzeczne z jego dobrem.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688