Adopcja (przysposobienie) / Rodzaje adopcji (przysposobienia)


 Instytucja przysposobienia (adopcji) umożliwia dziecku wychowanie w zastępczym środowisku rodzinnym, gdy jest ono, z różnych powodów, pozbawione pieczy rodzicielskiej. W naszym systemie prawnym wyróżniamy trzy rodzaje adopcji: przysposobienie niepełne, przysposobienie pełne oraz przysposobienie pełne nierozwiązywalne zwane także całkowitym.


I. Przysposobienie niepełne

 

Przysposobienie to wywołuje skutek jedynie między przysposabiającym, a przysposobionym oraz między przysposabiającym, a potomkami przysposobionego (tzn. przysposobiający stają się rodzicami przysposobionego oraz dziadkami jego dzieci, ale już np. dzieci przysposabiającego nie stają się rodzeństwem przysposobionego). Poza wskazanymi więzami, przysposobiony w dalszym ciągu pozostaje członkiem swojej rodziny naturalnej.

 

II. Przysposobienie pełne

 

Przysposobienie pełne polega na tym, że w jego wyniku przysposobiony staje się nie tylko dzieckiem przysposabiającego, ale pełnoprawnym członkiem jego rodziny (jednocześnie zrywa wszelkie więzy łączące go z jego dotychczasową rodziną), ze wszystkimi łączącymi się z tym skutkami m. in. w zakresie dziedziczenia.

 

III. Przysposobienie pełne nierowiązywalne (całkowite)

 

Przysposobienie to wywołuje wszystkie te skutki co przysposobienie pełne, różni się jednak od niego nierozwiązywalnością i pełną tajemnicą. W następstwie przysposobienia pełnego nierozwiązywalnego wszelki ślad po dotychczasowych rodzicach dziecka zostaje zatarty i niemożliwe jest ich ustalenie w oparciu o akta stanu cywilnego. Warunkiem przysposobienia pełnego jest udzielenie przez rodziców dziecka blankietowej zgody na przysposobienie, bez wskazywania osoby przysposabiającego. Do najważniejszych cech tego rodzaju przysposobienia należą:

 

1. nierozwiązywalność;

2. utrata przez przysposobionego dotychczasowego stanu cywilnego i niemożność jego dochodzenia;

3. nie jest możliwe ograniczenie skutków przysposobienia tak jak w przysposobieniu niepełnym;

4. następuje zerwanie wszelkiego kontaktu z rodzicami naturalnymi;

5. tajemnica przysposobienia (sporządzany jest nowy akt urodzenia, a dotychczasowy akt urodzenia przysposobionego nie podlega ujawnieniu i nie wydaje się z niego odpisów).

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688