Adopcja (przysposobienie) / Przysposobienie niepełne

Zasadą jest przysosobienie pełne. Art. 124 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pozwala jednak na ograniczenie skutków przysposobienie - mamy wówczas do czynienia z tzw. przysposobieniem niepełnym.

 

Na czym polega przysposobienie niepełne?

 

Przysposobienie niepełne wywołuje skutek jedynie między przysposabiającym, a przysposobionym oraz między przysposabiającym, a potomkami przysposobionego (tzn. przysposabiający stają się rodzicami przysposobionego oraz dziadkami jego dzieci, ale już np. dzieci przysposabiającego nie stają się rodzeństwem przysposobionego). Poza wskazanymi więzami, przysposobiony w dalszym ciągu pozostaje członkiem swojej rodziny naturalnej (oczywiście za wyjątkiem rodziców naturalnych).


Kiedy przysposobienie niepełne nie jest dopuszczalne?

 

Przysposobienie takie nie jest dopuszczalne, jeżeli rodzice dziecka wyrazili zgodę na przysposobienie dziecka bez wskazania osoby przysposabiającego (wówczas mamy do czynienia z tzw. przysposobieniem całkowitym).


Kiedy może dojść do przysposobienia niepełnego?

 

Zasadą jest, że sąd orzeka przysposobienie pełne, natomiast przysposobienie niepełne może nastąpić jedynie w przypadku:

 

  1. żądania przysposobienia niepełnego sformułowanego przez przysposabiającego we wniosku o przysposobienie;

  2. zgody osób, których zgoda jest potrzebna do przysposobienia (tj. przysposabianego, który ukończył 13 lat, jego rodziców, albo opiekunów prawnych).


Czy przysposobienie niepełne można zmienić na przysposobienie pełne?

 

Może się zdarzyć, że po orzeczeniu przysposobienia niepełnego przysposobiony tak zżyje się z rodziną adopcyjną, że ich wolą będzie pogłębienie stosunku przysposobienia. Jest to możliwe. Warunkami takiej zmiany są:

 

  1. złożenie stosownego wniosku przez przysposabiającego;

  2. zgoda osób, których zgoda jest potrzebna do przysposobienia;

  3. małoletniość przysposobionego w chwili złożenia wniosku;

  4. dobro małoletniego.


Czy przysposobienie pełne można zmienić na przysposobienie niepełne?

 

Nie – aktualne brzmienie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie dopuszcza takiej zmiany.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688