Kontakty z dzieckiem / Kto może złożyć wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

 

Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem jest prawem i obowiązkiem rodziców. Jest to uprawnienie całkowicie niezależne od władzy rodzicielskiej, tzn. także w przypadku jeżeli rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej zachowuje on prawo do kontaktów ze swoim dzieckiem i może ich dochodzić przed sądem.

 

W kwestii tej wielokrotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy, który przykładowo w wyroku z dnia 8 września 2004 r. (IV CK 615/03) wskazał: "Osobista styczność z dzieckiem nie jest atrybutem władzy rodzicielskiej i prawo do tego mają rodzice nawet wtedy, gdy władzy rodzicielskiej zostali pozbawieni. Realizacja osobistej styczności z dzieckiem może następować w różnej formie, również przez określenie terminów i sposobu spotkań. Istniejąca czasowa przeszkoda związana z aresztowaniem jednego z rodziców nie stanowi dostatecznej podstawy do odstąpienia od uregulowania tej kwestii."

 

Uwaga! Także rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej ma prawo domagać się ustalenia kontaktów z dzieckiem przez sąd.

 

Niezależnie od rodziców wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem mogą złożyć:

1. rodzeństwo;

2. dziadkowie;

3. powinowaci w linii prostej (np. ojczym albo macocha, żona dziadka itp.);

4. inne osoby, jeżeli sprawowały przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688