Postępowanie w sprawach nieletnich / Co to jest postępowanie poprawcze?

 

Postępowanie wobec nieletniego dzieli się na dwie fazy - najpierw prowadzi się postępowanie wyjaśniające, a następnie w zależności od jego wyników postępowanie opiekuńczo-wychowawcze, albo poprawcze. Jeżeli na podstawie ustaleń dokonanych w toku postępowania wyjaśniającego sędzia rodzinny uzna, że zachodzą przesłanki do zastosowania najsurowszego z przewidzianych środków (umieszczenia w zakładzie poprawczym), to decyduje o przeprowadzeniu postępowania poprawczego. Postępowanie to pod wieloma względami przypomina postępowanie karne prowadzone wobec osób dorosłych. Nieletni przed sądem obowiązkowo musi mieć obrońcę, a udział nieletniego i jego obrońcy w rozprawie jest obowiązkowy. O umieszczeniu nieletniego w zakładzie poprawczym sąd orzeka wyrokiem.  

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688