Postępowanie w sprawach nieletnich / Kto to jest nieletni?

 

Na gruncie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich pojęcie nieletniego nie jest rozumiane jednolicie, obejmuje bowiem swoim zakresem trzy kategorie osób:

 

a) w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji nieletnim jest osoba do 18 roku życia, przy czym dolna granica wieku nie jest określona;

b) w sprawach o popełnienie czynu karalnego nieletnim jest osoba między 13. a 17. rokiem życia (osoba, która popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 roku życia odpowiada jak dorosły);

c) w zakresie wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych (orzeczonych wcześniej w stosunku do osób opisanych w pkt a i b) - do ukończenia 21 lat życia.

 

Pojęcie "nieletniego" należy odróżnić od "małoletniego" (pojęcie z prawa cywilnego), którym jest osoba, która nie ukończyła 18 roku życia oraz "młodocianego" (pojęcie z prawa karnego), tj. sprawcę przestępstwa, który popełnił je przed ukończeniem 21 roku życia, a w czasie orzekania przez sąd I instancji ma nie więcej niż 24 lata.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688