Spadki / Zapis naddziałowy

Zgodnie z art. 968 k.c. spadkodawca może przez rozporządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby – jest to tzw. zapis zwykły. Często zdarza się jednak, że testament ogranicza się jedynie do rozporządzenia poszczególnymi składnikiem majątku w formie zapisu. Jeśli zapis uczyniony zostaje na rzecz spadkobiercy ustawowego lub testamentowego bez obowiązku zaliczenia go na poczet udziału w spadku, to mówimy o tzw. zapisie naddziałowym.

 

Uwaga! Jeżeli jedynym spadkobiercą stała się osoba, na rzecz której spadkodawca uczynił zapis naddziałowy, zapis ten wygaśnie wskutek zejścia się wierzytelności i długu w jednej osobie.

 

Ustawowy zapis naddziałowy

 

Od zapisu naddziałowego należy odróżnić tzw. "Ustawowy zapis naddziałowy". Zgodnie z art. 939 § 1 k.c. małżonek dziedziczący z ustawy w zbiegu z innymi spadkobiercami, wyjąwszy zstępnych spadkodawcy, którzy mieszkali z nim razem w chwili jego śmierci, może żądać ze spadku ponad swój udział spadkowy przedmiotów urządzenia domowego, z których za życia spadkodawcy korzystał wspólnie z nim lub wyłącznie sam – roszczenie to określa się własnie jako "ustawowy zapis naddziałowy".

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688