Spadki / Dziedziczenie środków na rachunkach bankowych

Czy pieniądze zgromadzone na rachunku bankowym podlegają dziedziczeniu?

 

Nie zawsze. Zgodnie z art. 922 par. 2 k.c. nie należą do spadku prawa i obowiązki, które zgodnie z odrębnymi przepisami przechodzą z mocy prawa na określone osoby. Jednym z takich właśnie przepisów jest art. 56 ustawy prawo bankowe, zgodnie z którym posiadacz rachunku może wydać dyspozycję aby określona znajdująca się na rachunku kwota w razie jego śmierci nie wchodziła w skład spadku i podlegała wypłacie określonej, wskazanej przez niego osobie. Kwota ta nie może być jednak wyższa przeciętne dwudziestokrotne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (jego wysokość określa Prezes GUS - łączna kwota to obecnie ok. 70.000 zł). Jeżeli posiadacz rachunku z tego prawa nie skorzystał, wówczas wkład wchodzi w całości do spadku i może być przedmiotem dziedziczenia.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688