Koszty postępowania / Opłaty sądowe

 

Poniżej zamieszczam wysokość opłat sądowych w sprawach z zakresu prawa rodzinnego (dawniej określało się je jako wpis sądowy), tj. obowiązkową, urzędową opłatę, którą trzeba uiścić na konto sądu, do którego wnosi się pismo.


 

Opłatę stałą w kwocie 600 zł pobiera się od pozwu o:

 

1) rozwód;

 

2) separację (w przypadku separacji na zgodne żądanie małżonków opłata wynosi 100 zł).

 

 

Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od pozwu o:

1) ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa;

2) unieważnienie małżeństwa;

3) rozwiązanie przysposobienia;

4) zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa;

5) unieważnienie uznania dziecka;

6) ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej;

 

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:

 

1) zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego;

2) zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej;

3) separację na zgodne żądanie małżonków;

4) zniesienie separacji;

5) zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński;

6) zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego.

Od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej pobiera się opłatę stałą w kwocie 1.000 zł.

 

Uwaga! Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688