Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece / Uprowadzenie małoletniego

 

Uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka poniżej 15 roku życia wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru jest przestępstwem, za które grozi kara do 3 lat więzienia. Jednak nie w każdej sytuacji sprawca poniesie odpowiedzialność karną.

 

Przestępstwo uprowadzenia małoletniego może polegać na uprowadzeniu lub zatrzymaniu małoletniego lub osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny. Uprowadzenie oznacza zmianę miejsca pobytu dziecka bez zgody osoby powołanej do opieki - np. rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej zabiera dziecko spod szkoły. Zatrzymanie oznacza przymusowe pozostanie dziecka w miejscu, w którym znalazło się zgodnie z wolą opiekuna - np. rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej zatrzymuje w swoim mieszkaniu dziecko, które trafiło do niego jedynie na widzenie. Trzeba podkreślić, iż z uprowadzeniem lub zatrzymaniem będziemy mieli do czynienia także wtedy, kiedy uprowadzenie lub zatrzymanie będzie zgodne z wolą dziecka - znaczenie ma jedynie wola prawnego opiekuna.

 

 

Uwaga! Rodzic może odpowiadać za przestępstwo uprowadzenia małoletniego jedynie wówczas, gdy został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub została mu ona ograniczona.

 

Jaka grozi kara za uprowadzenie dziecka?

 

Za uprowadzenie dziecka grozi kara do trzech lat więzienia.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688