Ustalenie/Zaprzeczenie ojcostwa / Nazwisko dziecka

Na nazwisko dziecko wpływa bardzo wiele różnych czynników, uzależnione jest ono bowiem nie tylko od nazwisk jego rodziców, ale także od ich stanu cywilnego. W oparciu o te czynniki możemy wyróżnić następujące przypadki:

 

  • Jeżeli dziecko urodziło się w małżeństwie (zachodzi domniemanie, że pochodzi od męża matki), a małżonkowie noszą jedno nazwisko, dziecko nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków.

  • Jeżeli dziecko urodziło się w małżeństwie, a małżonkowie noszą różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko jakie wskażą rodzice w zgodnych oświadczeniach (może to być nazwisko jednego z rodziców lub nazwisko "podwójne" powstałe przez połączenie nazwiska matki i ojca dziecka). Oświadczenie to składa się w urzędzie stanu cywilnego przy okazji składania oświadczeń co do nazwiska jakie po ślubie będą nosić małżonkowie.

  • Jeżeli dziecko urodziło się w małżeństwie, a małżonkowie noszą różne nazwiska i nie złożyli zgodnych oświadczeń co do nazwiska dziecko, nosi ono nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca.

 

 

Uwaga! Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o nazwisku dziecka lub zmienić wcześniej wskazane nazwisko dziecka.

 

  • Jeżeli nastąpiło uznanie dziecka, nosi ono nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców, składanych jednocześnie z oświadczeniami koniecznymi do uznania ojcostwa.

  • W razie sądowego ustalenia ojcostwa, sąd nadaje dziecku nazwisko w wyroku ustalającym ojcostwo, powinien jednak w pierwszym rzędzie uwzględnić zgodne oświadczenie rodziców co do nazwiska dziecka.

  • Jeżeli ojcostwa nie ustalono, dziecko nosi nazwisko matki.

  • Jeżeli matka dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem dziecka, mogą oni przez zgodne oświadczenia nadać dziecku nazwisko, jakie nosiłoby dziecko zrodzone z tego małżeństwa. Jest to jednak niemożliwe gdy dziecko nosi już nazwisko biologicznego ojca, bądź utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców "podwójne" nazwisko - matki i biologicznego ojca.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688