Ustalenie/Zaprzeczenie ojcostwa / Sądowe ustalenie ojcostwa

 

Jeżeli dziecko pochodzi za związku pozamałżeńskiego, ojcostwo męża matki zostało zaprzeczone, a biologiczny ojciec nie chce dziecka uznać, jedyną metodą ustalenia pochodzenia dziecka jest wytoczenie powództwa o sądowe ustalenie ojcostwa.

 

Sądowego ustalenia ojcostwa mogą domagać się:

 

  • dziecko;

  • matka dziecka;

  • domniemany ojciec.

 

Powództwo o ustalenie ojcostwa matka i ojciec mogą wytoczyć jedynie do momentu ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Po tym terminie sądowego ustalenia ojcostwa może domagać się jedynie samo dziecko. Nie jest możliwe wystąpienie o sądowe ustalenie ojcostwa dziecka, które zmarło. Jednak jeżeli o ustalenie ojcostwa wystąpiło samo dziecko, a następnie zmarło w trakcie procesu, ustalenia ojcostwa mogą dochodzić potomkowie zmarłego dziecka.

 

 

Uwaga! W procesie o ustalenie ojcostwa można jednocześnie dochodzić roszczeń majątkowych związanych z ojcostwem, np. alimentów na rzecz dziecka.

 

Tradycyjnie w procesie o ustalenie ojcostwa obowiązuje domniemanie, że ojcem dziecka jest mężczyzna, który współżył z matką dziecka w okresie od 300 do 180 dnia przed urodzeniem się dziecka. Na chwilę obecną domniemanie to utraciło jednak większe znaczenie, bowiem w sprawach o ustalenie ojcostwa przeprowadza się badanie DNA, które pozwala ustalić ojcostwo z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688