Podział Majątku / Czy spadek wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Zasadą jest, że przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę wchodzą w skład majątku osobistego każdego z małżonków, jednak od tej zasady istnieje jeden istotny wyjątek.

 

Zgodnie z art. 33 pkt 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Oznacza to, że przedmioty te wchodzą w skład majątku osobistego niejako automatycznie, chyba że darczyńca wyraźnie zaznaczy, że mają wejść w skład majątku wspólnego małżonków.

 

Od powyższej zasady istnieje jeden istotny wyjątek. Wyjątek ten przewiduje art. 34 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z któym przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków (czyli np. np. meble, dywany, albo sprzęt RTV i agd) są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił". Zatem jeżeli chodzi o przedmioty zwykłego urządzenia domowego sytuacja jest niejako odwrócona - automatycznie wchodzą w skład majątku wspólnego, chyba że darczyńca wyraźnie zaznaczy, że mają stanowić majątek odrębny jednego z małżonków.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688