Podział Majątku / Podział majątku w wyroku rozwodowym

  

Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku rozwodowym podzielić majątek wspólny, ale tylko wówczas, gdy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

 

Podział majątku w wyroku rozwodowym może wydawać się atrakcyjny, bowiem pozwala upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, w praktyce jednak jest relatywnie rzadko spotykany. Przeprowadzenia podziału majątku w procesie rozwodowym jest bowiem uzależnione od tego, czy w ocenie sądu nie spowoduje to zwłoki w postępowaniu, co w praktyce oznacza, że małżonkowie powinni być zgodni co do sposobu podziału. Spór co do podziału majątku skutkujący zwłoką w postępowaniu, będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. Dlatego jeżeli małżonkowie pozostają w sporze co do sposobu podziału rozwiązaniem jest ustanowić rozdzielność majątkową i podzielić majątek przed rozwodem, bądź poczekać na orzeczenie rozwodu i podzielić majątek później.

 

Zasadnicze różnice między podziałem majątku podczas procesu o rozwód, a klasycznym podziałem majątku w posępowaniu nieprocesowym są następujące:

 

  1. Podział w procesie jest dopuszczalny tylko wtedy, kiedy nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu o rozwód

  2. Przy podziale mającym miejsce w procesie rozwodowym, sąd nie będzie ustalał nierównych udziałów w majątku wspólnym.

  3. Jeżeli sąd oddali pozew o rozwód automatycznie upadnie dokonany w procesie o rozwód podział majątku.

  4. Podział nie może dotyczyć zniesienia współwłasności między małżonkami, a osobami trzecimi.

 

 

Uwaga! Jeżeli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia co do podziału całości majątku, a zgadzają się np:co do sposobu podziału wspólnego mieszkania. Możliwe jest przeprowadzenie w procesie rozwodowym podziału częściowego.

 

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688