Podział Majątku / Jak tanio podzielić majątek?

Jak tanio podzielić majątek?

 

Czasami jest tak, że strony są zgodne co do sposobu podziału majątku, a ich największym priorytetem jest cena całej operacji. Wówczas (paradoksalnie) czasami lepiej jest uciec się do podziału majątku przed sądem, niż szybszego, ale znacznie kosztowniejszego podziału majątku u notariusza.


  1. Podział w formie aktu notarialnego.

 

Taka forma podziału majątku jest bez wątpienia najszybsza i najprostsza. Znalezienie wolnego terminu w kancelarii notarialnej i przygotowanie dokumentów, to często kwestia zaledwie kilku dni. Opcja ta jest jednak najbardziej kosztowna. Wartość taksy, którą pobierze notariusz przy akcie określona jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i określana w odniesieniu do wartości majątku podlegającego podziałowi.

 

Maksymalna stawka wynosi od wartości:

 

1) do 3000 zł – 100 zł;

2) powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;

3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;

4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;

5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;

6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;

7) powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł.

 


  1. Podział majątku w postępowaniu sądowym.

 

Opłata sądowa od wniosku o sądowy podział majątku to kwota 1.000 zł. Jest to stała opłata o charakterze ryczałtowym niezależna od wartości majątku i liczby rozpraw. Co więcej w przypadku zawarcia ugody, sąd zwróci nam połowę uiszczonej opłaty sądowej od wniosku, tj. 500 zł.

 

Jeżeli natomiast wniosek od początku zawiera zgodny projekt podziału majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.

 

Oczywiście jest to rozwiązanie dla cierpliwych – przeciętny czas oczekiwania na wyznaczenie pierwszej (równie dobrze może to też być oczywiście ostatnia) rozprawy to w zależności od sądu ok. 4-8 m-cy.


  1. Podział majątku w ramach zawezwania do próby ugodowej.

 

Warto w tym miejscu wskazać, że istnieje jeszcze inna możliwość niż wskazana w pkt II. A mianowicie zgodnie z art. 184 i 185 kodeksu postępowania cywilnego sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. O zawezwanie do próby ugodowej można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika. Opłata od zawezwania to 40 zł, a przy sprawach gdzie wartość przedmiotu sporu przekracza 10.000 zł, opłata wynosi 300 zł. Ugoda zawarta przed sądem we wskazanym trybie ma moc równą orzeczeniu sądowmu. Na wyznaczenie posiedzenia w przedmiocie zawezwania do próby ugodowej zazwyczaj oczekujemy też krócej niż na pierwszą rozprawę w sprawie o podział majątku.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688