Władza rodzicielska / Czy sprawy o władzę rodzicielską i o kontakty mogą toczyć się razem?

Czy sprawy o władzę rodzicielską i o kontakty mogą toczyć się razem?

 

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 29 sierpnia 2015 r. Przyniosła istotną zmianę, polegającą na tym, że od tej pory sprawy o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej toczą się w składzie jednego sędziego, a nie ta jak dotychczas w składzie jednego sędziego i dwóch ławników – konsekwencje tej zmiany są znaczące.

 

Do niedawna w sprawach o kontakty i o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej musiały toczyć się dwa oddzielne postępowania, w których sąd zmuszony był często powtarzać te same środki dowodowe. Wynikało to z tego, że postępowania te toczyły się w różnych składach – postępowanie dotyczące kontaktów w składzie jednego sędziego, natomiast postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej w składzie jednego sędziego i dwóch ławników.

 

W nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz z kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie dnia 29 sierpnia 2015 r. Pojawiła się istotna zmiana – sprawy o pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej toczą się bowiem od tej pory w składzie jednoosobowym. Powyższa zmiana ma doniosłe konsekwencje praktyczne. Zgodnie bowiem z art. 219 kpc "sąd może zarządzić połączenie kilku oddzielnych spraw toczących się przed nim w celu ich łącznego rozpoznania lub także rozstrzygnięcia, jeżeli są one ze sobą w związku lub mogły być objęte jednym pozwem".

 

W tej sytuacji możliwe jest obecnie orzeczenie o władzy rodzicielskiej wspólnie z orzeczeniem o kontaktach z dziećmi, a zatem nie ma konieczności „dublowania” prowadzonego w każdej z tych spraw postępowania dowodowego.

 

Uwaga! Zarządzenie połączenia kilku spaw ma charakter jedynie „techniczny”. Oznacza to, że sprawy połączone pozostają sprawami samodzielnymi i jakie takie wymagają uiszczenia od każdej z nich osobnej opłaty sądowej.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688