Władza rodzicielska / Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Zgodnie z art. 111 par. 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Sąd opiekuńczy może przywrócić władzę rodzicielską w razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej.

 

Kiedy sąd przywróci władzę rodzicielską?


Sąd przywróci władzę rodzicielską jeżeli ustanie przyczyna, która była podstawą pozbawienia tej władzy. Warto pamiętać, że nawet w przypadku odpadnięcia dotychczasowej przyczyny pozbawienia władzy (np. powrotu z długotrwałego wyjazdu, albo powrotu do zdrowia po chorobie) jej przywrócenie nie następuje "automatycznie" i nie jest obligatoryjne. Sąd opiekuńczy nie ogranicza się bowiem do badania, czy odpadła dotychczasowa przyczyna pozbawienia władzy rodzicielskiej, ale bada całokształt okoliczności sprawy, kierując się szeroko rozumianym dobrem dziecka.

 

Gdzie złożyć wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej?

 

Wniosek należy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka, którego wniosek dotyczy.

 

Czy od wniosku o przywrócenie władzy rodzicielskiej pobierana jest opłata?


Od wniosku o przywrócenie władzy rodzicielskiej nie pobiera się opłaty sądowej.

 

Kto jest uczestnikiem postępowania o przywrócenie władzy rodzicielskiej?

 

Uczestnikami postępowania o przywrócenie władzy rodzicielskiej są rodzice dziecka oraz samo dziecko (w postępowaniu reprezentowane jest przez kuratora).

 

Jakie skutki ma przywrócenie władzy rodzicielskiej?

 

Skutkiem przywrócenia władzy rodzicielskiej jest przywrócenie ogółu praw i obowiązków, które się na nią składają.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688