Zostałem pozwany/a w sprawie o rozwód

   

      Jeżeli małżonek nie uprzedził Cię wcześniej, że złożył do Sądu pozew o rozwód, Twoją pierwszą reakcją będzie na pewno zaskoczenie. Jest to zrozumiałe, jednak nie możesz pozwolić sobie w tym momencie na luksus iluzji, że termin rozprawy jest odległy, a Ty potrzebujesz przecież czasu żeby się pozbierać. Jeżeli nie zgadzasz się z tym co zostało napisane w pozwie i czego domaga się Twój małżonek, musisz zacząć działać natychmiast po przeczytaniu odpisu pozwu, a co najważniejsze zachować chłodny umysł, bowiem błędy popełnione na tym najwcześniejszym etapie postępowania mogą skutkować w przyszłości przegraniem procesu.


 1. Nie trać czasu!

Twoje działania przez pierwsze 14 dni od chwili otrzymania odpisu pozwu mogą mieć decydujący wpływ na Twoją wygraną bądź przegraną w procesie. Większość czynności jakie możesz podjąć na tym etapie postępowania obwarowane jest terminem, który zaczyna biec już od chwili pokwitowania odbioru przesyłki poleconej zawierającej odpis pozwu. Wynoszą one od 7 dni w przypadku zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń alimentacyjnych do 14 dni w przypadku odpowiedzi na pozew. Dlatego działaj rozważnie, ale szybko!


 1. Zastanów się na czym Ci zależy i co chciałabyś/chciałbyś osiągnąć w toczącym się postępowaniu.

Musisz odpowiedzieć sobie na szereg pytań, m.in.: czy zależy Ci na rozwodzie z orzeczeniem o winie? Z kim mają zamieszkać dzieci? Jak wyobrażasz sobie wykonywanie władzy rodzicielskiej? Gdzie zamierzasz mieszkać po rozwodzie?


 1. Złóż odpowiedź na pozew.

Teoretycznie możesz to zrobić przed pierwszą rozprawą. W praktyce sąd zapewne wyznaczy Ci na to 14-dniowy termin liczony od daty odbioru odpisu pozwu. Pouczenie o prawie do złożenia odpowiedzi na pozew oraz konsekwencjach niezłożenia jej w terminie powinieneś otrzymać z sądu wraz z odpisem pozwu. Karteczka z pouczeniem często jest niewielka, zapisana drobnym drukiem, tak że mogłeś nawet nie zwrócić na nią uwagi. Konsekwencje niezłożenia w zakreślonym przez sąd terminie odpowiedzi na pozew są jednak bardzo poważne. Zgodnie z ostatnią nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 3 maja 2012 r., w toku sprawy strony mogą składać pisma procesowe inne niż pozew i odpowiedź na pozew tylko wtedy, gdy sąd tak postanowi. Oznacza to, że jeżeli nie złożysz odpowiedzi na pozew w zakreślonym przez sąd terminie, możesz utracić możliwość przedstawienia swoich racji na piśmie. Sąd pominie przy tym spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że uprawdopodobnisz, że nie zgłosiłeś ich w terminie bez swojej winy - zatem zaniedbanie tego może skutkować przegraniem sprawy.


 1. Zaskarż postanowienie o zabezpieczeniu.

Zanim otrzymasz odpis pozwu możesz otrzymać postanowienie o zabezpieczeniu alimentów na rzecz dzieci albo małżonka. Postanowienie o zabezpieczeniu sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym, opierając się jedynie na twierdzeniach i zgłoszonych przez powoda dowodach przedstawionych w pozwie. Jeżeli alimenty tytułem zabezpieczenia zostały zasądzone na rzecz małoletnich dzieci, masz znikome szanse, żeby sąd odwoławczy całkowicie uchylił postanowienie o zabezpieczeniu. Jeżeli jednak nie zgadzasz się z ich wysokością, a sąd wydający postanowienie np. błędnie przyjął, że zarabiasz więcej niż w rzeczywistości, warto spróbować wnieść zażalenie, żądając ich obniżenia do wysokości odpowiadającej Twoim możliwościom finansowym i rzeczywistym kosztom utrzymania dzieci.


 1. Dobrze oblicz terminy.

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego pismo wniesione do sądu po upływie terminu nie wywołują żadnych skutków, dlatego warto pamiętać o następujących zasadach:

 1. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie (przykładowo odbiór korespondencji), nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

 2. Termin upływa z końcem ostatniego dnia.

 3. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (!) jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

 

Zatem, przykładowo, jeżeli postanowienie o zabezpieczeniu otrzymałeś we wtorek, to ostatni dzień na złożenie zażalenia na to postanowienie wypada we wtorek za tydzień, nie musisz składać go do sądu osobiście, wystarczy, że nadasz je na poczcie przesyłką poleconą.

 

Pamiętaj! Jeżeli nie wniosłeś pisma do sądu w terminie bez swojej winy, masz prawo złożyć wniosek o przywrócenie terminu.


 1. Zgromadź dowody.

 1. Zabezpiecz najważniejsze dokumenty.

Wszystkie dokumenty związane ze sprawą rozwodową trzymaj w jednym, bezpiecznym miejscu i upewnij się, że osoby niepowołane nie mają do nich dostępu.


 1. Zbieraj rachunki.

To bardzo ważne. Jeżeli płacisz za wizytę dziecka u dentysty, wyjazd wakacyjny, przedszkole, czy ubranka, za każdym razem bierz rachunek - przechowuj je wszystkie razem w odrębnej teczce razem z dokumentami rozwodowymi.


 1. Porozmawiaj z rodziną i znajomymi i dowiedz się kto byłby gotów zeznawać w postępowaniu sądowym w charakterze świadka.

Świadkami mogą zostać Twoi krewni, np. rodzeństwo lub rodzice. Nie możesz jednak wnosić o przesłuchanie swoich dzieci i wnuków, jeśli nie ukończyły lat 17, a innych dzieci, jeśli nie ukończyły lat 13.

Świadków wskazujesz w odpowiedzi na pozew, a powołuje ich sąd. Osoby wskazane przez Ciebie nie mogą zatem odmówić zeznań, grozi za to grzywna lub nawet areszt. Nie potrzebujesz mieć zgody osoby, która ma zeznawać jako świadek.

Świadkiem może zostać tylko osoba mająca zdolność do postrzegania i komunikowania oraz taka, której nie obowiązuje tajemnica państwowa czy służbowa.

 1. Porozmawiaj ze swoimi dziećmi.

Rozwód jest ciężkim doświadczeniem nie tylko dla Ciebie, ale przede wszystkim dla Waszych dzieci. Rozmowa z dzieckiem powinna być przeprowadzana w obecności obojga rodziców. Należy przeznaczyć na nią dużo czasu, zadbać o odpowiednie warunki tej rozmowy, np. wyłączyć telefony, by nic nie zakłócało tego spotkania.

Ważne, by się do tej rozmowy przygotować, omówić z partnerem jak będzie przebiegać, aby uniknąć kłócenia się w obecności dziecka, złego mówienia o sobie nawzajem.

W czasie rozmowy należy starać się opanować trudne emocje, nasza złość czy zdruzgotanie udzielą się dziecku, które doskonale odczytuje mowę ciała i nastroje rodziców. Umożliwiając dziecku obserwowanie rodziców spokojnie i zgodnie komunikujących się mimo rozwodu, wzmacniamy jego poczucie bezpieczeństwa.

Należy powiedzieć dziecku, że to rozstanie nie zmienia uczuć do niego, że nadal obydwoje rodzice bardzo je kochają.

Nie można wikłać dziecka w konflikty małżeńskie, czynić z niego mediatora, powiernika, szpiega, czy kozła ofiarnego.


 1. Skontaktuj się z adwokatem.

Postępowanie sądowe w sprawie o rozwód budzi w większości ludzi obawę, gdy jesteś stroną pozwaną dodatkowo dochodzi do tego zaskoczenie oraz presja czasu. Dlatego warto mieć po swoje stronie osobę, której wiedza i kompetencje pomogą Ci przejść przez to trudne doświadczenie - osobę, która wyjaśni zawiłości przepisów prawnych, pomoże wybrać rozwiązanie adekwatne do Twojej sytuacji życiowej, a w razie potrzeby będzie reprezentować Cię na sali rozpraw i chronić przed podjęciem błędnych czynności procesowych.

 

 

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688