Separacja / Kiedy rozwód, a kiedy separacja

 

Separacja stanowi alternatywę rozwodu dla wszystkich osób, które nie dopuszczają rozwodu z przyczyn natury religijnej, wieku, opinii rodzinnej, środowiskowej, bądź z innych względów, a chciałyby usankcjonować stan rozkładu pożycia. Separacja pozwala takim osobom na rozwiązanie konfliktu między swoim wyznaniem i przekonaniami, a codziennością życia w związku, który już dawno przestał pełnić swoje funkcje. Separacja umożliwia takim małżonkom na uregulowanie ich sytuacji prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii materialnych, powoduje bowiem następujące skutki:

 

  • powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej (co w konsekwencji umożliwia dokonanie podziału majątku wspólnego)

  • odsunięcie pozostającego w separacji małżonka od dziedziczenia ustawowego

  • wpisanie wzmianki o separacji do aktu małżeństwa

  • uchylenie domniemania, że dziecko urodzone przez żonę pozostającą w separacji jest dzieckiem męża

  • ustalenie winy rozkładu pożycia

  • ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem stron

  • ustalenie wysokości świadczeń alimentacyjnych.

Potrzebujesz pomocy - dzwoń!
+48 22 299 30 24; +48 502 516 688